ระวังสารเคมีจากผัก

ระวังสารเคมีจาก “ผัก” กับเทศกาล กินเจ

45154

ระวังสารเคมีจากผัก กำลังมาแรงกับกระแสกินผัก เป็นอาหารช่วยลดความอ้วนได้ และสำหรับในช่วงกินเจส่วนใหญ่อาหารเจคือการรับประทานผัก ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์กับสุขภาพก็ควรต้องมองเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดด้วย

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้สุ่มตรวจอาหารในช่วงเทศกาลเจ พบผักกาดดอง หัวไชโป๊ กานาฉ่าย มีวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐาน แต่ไม่พบสารกันราและบอแรกซ์

ผักสด ตรวจพบสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ในปริมาณที่ปลอดภัย

แต่เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ควรนำผักและผลไม้มาล้างทำความสะอาด เพื่อช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้าง